mormon

A „mormon” megjelölés ragadványnév, amely az Utolsó Napi SzentekMormon könyve” (MK) című szentírásának egyik szereplőjére vezethető vissza: Mormon fia, nefita próféta, a „Mormon szavai” és „Mormon könyve” írója volt. Amikor Joseph Smith Jr. kiadta a MK-t, annak címét és alcímét félreértve (The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi) a kívülállók az új vallási közösség tagjait is „mormonoknak” nevezték.

A megjelölést kezdetben az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza (és a többi mormon felekezet) is elfogadta. Sokáig megkülönböztetésül használta a keresztény egyházakkal szemben („We are not Christians, we are Mormons.”), de az utóbbi évtizedekben mégis inkább keresztény felekezetként igyekeztek fellépni („We are Christians, but we are different.”). Mivel az amerikai köztudatban az utahi központú mormon felekezet (LDS) összemosódott a szakadárnak tekintett kisebb mormon felekezetekkel (RLDS, FLDS stb.), 2018-ban Russell M. Nelson egyházelnök isteni vezetésre hivatkozva bejelentette, hogy hivatalosan is elvetik a „mormon” név, a „mormon egyház” és az angol „LDS” rövidítés használatát, illetve ragaszkodnak „az Utolsó Napi Szentek” vagy „a Szentek”, illetve „az Egyház” és a „keresztény” önmegjelöléshez.

MEGJEGYZÉS: A „mormon felekezetek” fogalma alatt Lexikonunk olyan vallási közösségre utal, amelyek – egymással szemben is – Joseph Smith Jr. legitim szellemi örököseinek tartják magukat, pl. Krisztus Közössége (RLDS / Community of Christ), „fundamentalista” mormonok (FLDS), rigdoniták, cutleriták, strangiták, bickertoniták, hendrickiták (Temple Lot) stb.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés