naszkh

Arabul „eltörlés” vagy „felülírás” – A Korán sajátos jelensége, illetve a muszlim írásmagyarázat [tafszír] fontos elve a „felülírás” vagy „érvénytelenítés” (ún. abrogáció). Mohamedet a kortársak azzal vádolták, hogy időnként mást mond, mint amit korábban, de válasza szerint, mivel Allahnál van a kijelentések forrása [umm al-kitáb], neki hatalmában áll egy korábbi kijelentés eltörlése, elfeledtetése, megerősítése, vagy valami jobb vagy hasonló kijelentés leküldése (Q 2:106 13:39 16:101 87:6-7).

Az eltörlést vagy felülírást szükségessé tehette pl. a helyzet megváltozása, de a Koránban a régi és az új kijelentések is benne vannak, és ritkán egyértelmű, hogy melyik melyik. A Korán-magyarázók ezért igyekeztek megállapítani, hogy az egymásnak ellentmondó szövegek közül melyik mikor (mekkai vagy medinai?) és milyen körülmények között keletkezett (hadíszok). Egy Alínak tulajdonított mondás szerint csak az értelmezheti a Koránt, aki tudja, mi abban az „eltörlő” [nászih] és az „eltörölt” [manszúkh], de a muszlim hit- és jogtudósoknak nyilván sosem volt könnyű dolguk, hiszen a felülírások száma a különböző vélemények szerint 5 és 500 között ingadozik, tehát az sem mindenki számára egyértelmű, hogy közülük hány lényeges tartalmi szempontból.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés