parúzia

A görög paruszia = „ottlét”, „jelenlét” / „megjelenés”, „megérkezés” jelentésű főnévből [a pareimi = „ott van” / „megjött” jelentésű igéből]. – A hellenizmus korában a szót uralkodó vagy magas rangú képviselője megérkezésére használták. Általános jelentése vonatkozhat bármely ember ottlétére (Fil 2:12), külső megjelenésére (2Kor 10:10) vagy érkezésére (Fil 1:16, 1Kor 16:17, 2Kor 7:6 stb.). A keresztény eszkatológia szakkifejezéseként vonatkozhat Krisztus első megjelenésére (pl. 2Pt 1:16-18), többnyire azonban a második, hatalomban való „megérkezésére” (pl. Mt 24:3,27,37,39 1Thessz 4:15, 2Thessz 2:8, 2Pt 3:4,12, Jak 5:7) vagy látható „megnyilvánulására” [epifánia] (1Tim 6:14, 2Tim 4:1,8, Tit 2:13), amelyek felcserélhető fogalmak (ld. 1Jn 2:28), illetve az antikrisztus megjelenésére is (2Thessz 2:8).

Vö. advent, millennizmus, jelenvaló igazság

# Charles Taze Russell 1914-re datálta Krisztus látható visszatérését, de mivel ez nem történt meg, Jehova Tanúi később azt állították, hogy 1914 óta van „láthatatlanul jelen” (vö. Mt 28:20), és a parúzia szó „jelenlét” jelentésére hivatkoztak, majd újabb és újabb dátumokat adtak meg.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés