pogány

A latin paganus = „falusi” szóból – A magyar bibliafordítások egyik hagyományos hibája, hogy a nem zsidó népekre ezzel szóval utal. A héber gojim és a görög ethnoi jelentése ui. egyszerűen „népek” (ld. etnológia: néprajz), ezért az Újszövetségben az ethnosz a „népek közül való”, azaz nem-zsidó származásúakat jelöli, akár keresztények, akár nem. Izrael és az Egyház mint Isten népe viszont mindig egyes számban áll: „a nép” [héber am, görög genosz / laosz].

A magyarban a „pogány” kifejezés a török idők óta pejoratív jelzőként csak vallásosságra vagy etikai magatartásra utal, napjainkban viszont semleges vagy pozitív töltést is kapott az etnológiai kutatás és a neo-pogány mozgalmak révén. Bibliai és teológiai használata kerülendő.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés