poligámia

Tkp. „több(szörös) házasság”, rendszerint „többnejűség” (poligünia), ritkán „többférjűség” (poliandria) formájában. A jelenség vallási megítélése irányzatonként, kultúránként, országonként eltérő, illetve változó.

A zsidó és keresztény bibliai alapú ideál egy férfi és egy nő házassága (1Móz 2:18,21-24 vö. Mt 19:4-6, 1Kor 6:16, Ef 5:28-33). A többnejűség elfogadott állapot volt a nomád pátriárkák idején (a mózesi törvény előtt), választási lehetőség volt a sógorházasság szükséghelyzetében (a mózesi törvény ajánlásával – 5Móz 25:1-10), illetve bírálatot kapott egyes királyok esetében (egyéni bűnök és politikai érdekházasságok, a mózesi törvény ellenére – 5Móz 17:17).

# Az iszlám is egy férfi és nő házasságát tekinti ideálisnak. A Korán – eredetileg a sok muszlim hadi özvegy miatt – egy muszlim férfinak legfeljebb négy feleséget engedélyez (Q 4:3). Egyes vallásjogi iskolák szerint az első feleség engedélyéhez van kötve a többi feleség. Mohamed számára – első felesége halála után – Allah még több feleséget és ágyast is engedélyezett, eltérő okokból (ld. Mohamed feleségei). A muszlim többségű országokban a poligámia helyenként legális, máshol illegális, és a nők házasodási korhatárát is eltérően kezelik (nincs, 9, 12, 18, 21 év stb.).

# Az Utolsó Napok Szentjei (mormonok) esetében a tanítás és a gyakorlat is változott. Joseph Smith mormon próféta nyilvánosan elítélte, de titokban gyakorolta, 1843-ban pedig kinyilatkoztatásra hivatkozva bevezette. A „többszörös házasság” [plural marriage] a „visszaállított” bibliai igazságok közé tartozott (T&Sz 132:28-40,45). Smith nem törvényes, csak egyházi szertartáson feleségül vett nőinek pontos száma (27 és 49 között) még kutatás tárgya (vö. „örökkévaló házasság”). Halála után Brigham Young elnök és mormon apostolok nyilvánosan tanították és védték a tant, állítva: az Atya és Jézus is poligám. A feleségek számát nem korlátozták (Young-nak 55 volt), a válást és újraházasodást engedték, így lassan a mormonok kb. 20-30%-a élt poligámiában. A közfelháborodást 1862-től poligámia-ellenes törvények követték, a Kongresszus azzal fenyegetőzött, hogy elveszik a mormonok templomait. 1890-ben Wilford Woodruff elnök az általa kiadott Első Manifesztumban kijelentette, hogy a gyakorlatot megszüntetik. 1904-ben Josepf Fielding Smith elnök pedig a Második Manifesztumban kijelentette, hogy a poligámiát kiközösítéssel büntetik. Valójában a tan nem lett elvetve (Krisztus visszajövetelekor, a millennium idejére a poligámia vissza lesz állítva), és titokban még az 50-es évekig gyakorolták. Az 1890-ben elszakadt, ún. „fundamentalista” mormonok (FLDS) is ragaszkodtak a kinyilatkoztatáshoz, így a kb. 35.000 tag fele ma is poligámiában él.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés