posztmillennizmus

A latin poszt = „után” és a millennium = „évezred” szóból – Keresztény eszkatológiai és hermeneutikai álláspont, amely szerint Krisztus ezeréves királysága (Jel 20:1-7) az egyház végső aranykorát jelképezi, ami a reformáció és ébredések hatására a kereszténység elterjedésével valósul meg; Krisztus visszatérésekor ér véget, amit a végső ítélet követ. A posztmillennista hermeneutika a bibliai szövegek szellemi-jelképes értelmezésére épül. Képviselője: először szabadegyházak (1658, Savoy Declaration), ma főleg protestáns felekezetek és egyes karizmatikus tanítók.

Változata: amillennizmus – Ellentéte: premillennizmus – Vö. millennizmus

Nem találta meg amit keresett?

Keresés