premillennizmus

A latin pre = „előtt” és a millennium = „évezred” szóból – Keresztény eszkatológiai és hermeneutikai álláspont, amely szerint Krisztus visszatérésekor jön el az ő ezeréves királysága (Jel 20:1-7); akár szó szerint ezer éven át tart, akár hosszabb időszakon át, utána jön a végső ítélet. A premillennista hermeneutika a bibliai szövegek szó szerinti értelmezésére épül. Képviselője: az ókeresztény egyház legtöbb tanítója, ma főleg szabadegyházi és egyes protestáns teológusok.

Változata: diszpenzacionalizmus – Ellentéte: posztmillennizmus – Vö. millennizmus

Nem találta meg amit keresett?

Keresés