szent szellem

A Szent Lélek / Szentlélek [héber rúach ha-qódes, görög pneuma hagion] kisbetűs „szent szellem” alakban jelenik meg egy reprint izraelita bibliafordításban (IMIT/Makkabi 2004), illetve az Őrtorony Társulat által kiadott Új világ fordítás szövegében (2001, 2003, 2017).

# Jehova Tanúi számára a Szentlélek személytelen isteni erő, ihlet, szellemiség, Isten megszemélyesítése. Ezért az Őrtorony Társulat kiadványaiban mindig kis „sz”-szel írják, az ÚVF-ban pedig a Lélek [héber rúach, görög pneuma] szót olyan körülírással helyettesítik, hogy az olvasó ne is gondolhasson a Szentlélekre vagy annak személy voltára. Pl. 1Móz 1:1 „Isten tevékeny ereje”, 1Tim 4:1 „az ihletett szó … ihletett kijelentések”, Júd 19 „nincsen szellemiségük” stb.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés