Szent Templom

Az Utolsó Napi Szentek (mormonok) hitéletében funkcionális különbség van a heti összejöveteleknek helyt adó imaházak és a Szent Templomok között. Az első Templom az Ohio állambeli Kirtland-ben épült 1836-ban, jelenleg (2022) 173 felszentelt templom van – ebből 167 működik, 6 pedig renoválás alatt áll –, további 51 van épülőben, és további 58 megépítése lett bejelentve. (Magyarországon még nincs ilyen épület, ezért a magyar mormonok még mindig Németországba járnak ki. Budapesten azonban már megvették azt az óbudai telket, ahova majd felépítik.)

A mormon vallás önértékelése szerint az 1830-ban „visszaállított” egyház, amely – az apostoli kort követő hitehagyás után – gyakorlatilag megszűnt. A visszaállítás fontos eleme a „templomi munka”, ami a Szent Templomokban folyik (T&Sz 124:39 Hittételek 1:3). Egy Szent Templom szó szerint az Úr Háza, aki meglátogatja templomait (T&Sz 110:1-10). Ezért ezekbe az épületekbe a felszentelés után már csak az erre érdemes és érvényes templomlátogatási kártyával rendelkező egyháztagok léphetnek be. Ott önmagukért és a halottakért is elvégezhetik „az evangélium szertartásait”. Istennek az Ószövetség és az Újszövetség idején, Palesztinában és Amerikában is voltak olyan templomai, mint a mai mormon Szent Templomok, és mindig is ugyanazokat a szertartásokat végezték bennük, mint a mai mormonok (ld. „templomi munka”).

MEGJEGYZÉS: A bibliai Szent Sátor és a jeruzsálemi Szentély, illetve a mormon Szent Templomok definíciója és funkciója egészen más. A zsidóságnak csak egy Szentélye volt, Jeruzsálemben, ahova csak Lévi törzsének férfi tagjai léphettek be, elsősorban állatáldozatokat mutattak be, az élő zsidók bűneinek bocsánatáért, csak egy főpap volt, és az is csak egy évben egyszer léphetett be a Szentély belsejébe. Nincs olyan bibliai előírás és leírás az épülettel, berendezésével és az ott szolgálókkal kapcsolatban (ld. 2Móz 25–31. és 36–40 fej.), amelynek a mormon Szent Templomok megfelelnének.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés