Tan és a szövetségek

Az angol „Doctrine and Covenants” (D&C) című mormon szentírás-gyűjtemény fordítása – A „Tan és a szövetségek” (T&Sz) először 1835-ben jelent meg, azóta az „Alapművek” közé tartozik. Az egyházalapító Joseph Smith Jr-nak és egyházelnök utódjainak „isteni kinyilatkoztatások és ihletett kijelentések gyűjteménye, amelyek Isten királyságának a földön való megalapítására és rendszabályozására adattak az utolsó napokban”. – A mormon hit szerint (ld. Hittételek) az utolsó napokban a kinyilatkoztatás folytatódik, ezért a T&Sz nincs lezárva. Előzménye volt a „Parancsolatok könyve” (Book of Commandments), Smith korai kinyilatkoztatásai, amelyeket 1835-ben bedolgoztak a T&Sz új, nagyobb gyűjteményébe. A T&Sz az idők során minden bővüléssel kisebb-nagyobb átdolgozáson is átesett. A jelenlegi az 1981-es kiadás, amelyben 138 szakasz és 2 „Hivatalos nyilatkozat” található. A 2005-ös magyar kiadás terjedelme 350 oldal.

# Más mormon felekezeteknek (Krisztus Közössége, FLDS stb.) saját T&Sz kiadásaik vannak.

MEGJEGYZÉS: A „Parancsolatok könyve” és a mai T&Sz között jelentős tartalma különbség van, több prófécia szövege jelentős mértékben át lett írva (javítások, kihagyások, bővítések).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés