telesztiális

A mormon eszkatológia sajátos kifejezése, az angol Telestial Kingdom („távoli [?] királyság”) magyarosított átírásából. Az Utolsó Napi Szentek tanításában a végső ítélet után az emberek – érdemeik szerint – „a dicsőség fokozatai” (degrees of glory) közül valamelyikre kerülnek: a celesztiális, a terresztriális vagy a telesztiális királyságba (T&Sz 76. fej. 88:15-39; a tan bibliai hivatkozásai: 2Kor 12:3 1Kor 15:40-42).

A „telesztiális” szó az angolban sem létezett, talán a görög téle = „távoli” szó ihlette, a telesztiális királyság ui. az „első ég” (hiv. 2Kor 12:2), amelyhez a csillagok fényessége kötődik (hiv. 1Kor 15:39-43). Akik ide kerülnek, azokat csak a Szentlélek fogja látogatni, az Atya és a Fiú nem. Ide ui. azok kerülnek, aki nem fogadták el a mormon evangéliumot, ráadásul „hazugok és szemfényvesztők, házasságtörő és paráznák, akik szeretik és megalkotják a hazugságot” (T&Sz 76:103), illetve a „gyilkosok és bálványimádók” (Jel 22:15). Ők a pokolban [hell] vagy „lélekbörtönben” [spirit prison] fognak szenvedni Krisztus ezeréves királysága, a millennium alatt, ezer éven át, és csak a végső ítélet és a feltámadás után kerülnek át a telesztiális királyságba. (T&Sz 76:81-88). A legtöbb ember a dicsőségnek erre a fokozatára kerül.

Vö. celesztiális, terresztriális

MEGJEGYZÉS: A Biblia nem tud három túlvilági királyságról. A kortárs zsidók az „egeket” rétegesen képzelték el: az első ég a madaraké, feljebb a második ég az angyaloké, és legfelül a harmadik az Úré (vö. 2Kor 12:2,4).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés