templomi munka

Az Utolsó Napi Szentek (mormonok) Szent Templomban végzett szertartásai közé tartozik a keresztelés (teljes alámerítéssel) és a konfirmáció (a Szentlélek ajándékozása), a „felruházás” [endowment] szertartásai, a „pecsételés” [sealing] a házaspárok, illetve családtagok örökre egymáshoz pecsételése alkalmával, illetve a „halottak szabadulása” érdekében végzett helyettesítő szertartások (keresztség, konfirmáció, felruházás).

A szertartások „szentek, nem titkosak” (sacred, not secret), de a tagoktól titoktartást követelnek, egymás előtt is. A rítusokon az idők során jelentős változtatások történtek – és történnek a mai napig. (Az internetre feltett kandi kamerás videófelvételek mormon szemmel szentségtörések, és többségük eleve a rítusok valamelyik régebbi változatát rögzítette.) A templomi munka legnagyobb része nem az élőkért, hanem a halottakért folyik, a helyettes szertartások révén a mormonok a halottak megmentőinek tartják magukat (ld. halottak szabadulása).

MEGJEGYZÉS: A bibliai Szent Sátor és a jeruzsálemi Szentély, illetve a mormon Szent Templomok definíciója és funkciója egészen más. Nincs olyan bibliai szertartás (ld. 3Móz 1-8. 16–17. 21–24. fej. 4Móz 4. 8. 15. 19. 28–29 fej.), amelyet mormon Szent Templomban valaha is végeztek, sem olyan mormon szertartás, amit a jeruzsálemi Szentélyben valaha is végeztek.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés