terresztriális

A mormon eszkatológia sajátos kifejezése, az angol Terrestrial Kingdom („földi királyság”) magyarosított átírásából. Az Utolsó Napi Szentek tanításában a végső ítélet után az emberek – érdemeik szerint – „a dicsőség fokozatai” (degrees of glory) közül valamelyikre kerülnek: a celesztiális, a terresztriális vagy a telesztiális királyságba (T&Sz 76. fej. 88:15-39; a tan bibliai hivatkozásai: 2Kor 12:3 1Kor 15:40-42).

A celesztiális királyság a „második ég” (hiv. 2Kor 12:2), amelyhez a Hold fényessége és a „földi test” mint létforma kötődik (hiv. 1Kor 15:39-43). Őket a Fiú meglátogatja, de az Atya nem (T&Sz 76:73-79). Ide azok kerülnek, akik a halandóságban (földi életük során) a mormon evangéliumot elutasították, de a „lelkek világában” befogadták azt, vagy a halandóságban elfogadták ugyan a mormon evangéliumot, de nem voltak elég kitartók, hogy méltóvá váljanak a celesztiális fokozatra. – Az ún. „átváltozott lények” [translated beings], akik a halandóságból változtak át halhatatlanná, mint Noé, Mózes, Illés, János apostol és „a három nefita” (3Nefi 28. fej.), itt a terresztriális királyságban várják a végső ítéletet és az átmenetet a celesztiálisba.

Vö. celesztiális, telesztiális

MEGJEGYZÉS: A Biblia nem tud három túlvilági királyságról. A kortárs zsidók az „egeket” rétegesen képzelték el: az első ég a madaraké, feljebb a második ég az angyaloké, és legfelül a harmadik az Úré (vö. 2Kor 12:2,4).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés