Kutatóközpont
Apológia Kutatóközpont

A feladat és a hozzáállás

Az Apológia Kutatóközpont az Alapítvány által fenntartott könyvtár és szellemi műhely, amely a keresztény hitvédelmi ismeretterjesztés hátterét adja. 

A Kutatóközpont vallástudományi és ökumenikus hitvédelmi ismeretterjesztéssel kívánja az egyetemes keresztény egyházat és a vallási keresésben levőket szolgálni.

A Kutatóközpont az ismeretterjesztés során tárgyilagosságra törekszik, tiszteletben tartja minden ember lelkiismereti szabadságát. Az ismeretterjesztéssel éppen a valóban szabad és tudatos lelkiismereti-világnézeti döntéshez kíván segítséget nyújtani. Teológiai témákban végső mércének az Ó- és Újszövetségi Szentírás tanítását, értelmezési vezérfonalnak pedig az egyetemes keresztény hitvallásokat tekinti. 

A konkrét tevékenység

Az Apológia Kutatóközpont apologetikára specializált teológiai képzést nyújt érdeklődő magánszemélyek és intézmények számára. Konkrét tevékenységei:

  • Kutatás: folyamatosan gyűjti és feldolgozza a különböző vallási közösségek, mozgalmak és jelenségek történetével, tanításával, kereszténységről alkotott képével kapcsolatos adatokat és ezek változásait; a különféle vallási közösségek saját kiadványait dolgozza fel, nem hagyatkozik csupán a kritikai irodalomra. 
  • Oktatás: kutatásai eredményét weboldalán és könyvekben publikálja, előadásokon terjeszti.
  • Tanácsadás: vallási közösségekben lelkileg sérült embereknek és hozzátartozóiknak nyújt útmutatást, illetve szakmájukból fakadóan érdeklődőket segít a kutatásban (egyetemi hallgatók, teológusok, lelkészek, pedagógusok, szociológusok, pszichológusok, rendőrök, újságírók).

A szakmai közösség

A Kutatóközpont igazgatója dr. Szalai András, munkatársa Ármay-Szabó Ádám

A Kutatóközpont a nemzetközi hálózat és magánszemélyek adományainak köszönhetően Magyarországon egyedülálló színvonalú, kb. 5000 kötetes papír és digitális alapú szakkönyvtárral rendelkezik. A könyvtár egyelőre nem nyilvános abban az értelemben, hogy csak olvasóterem (könyvek kivételesen kölcsönözhetők), és csak e-mailes időpontegyeztetés esetén látogatható. 

A Kutatóközpont a szakmai minőség érdekében konzultációs kapcsolatban áll több nemzetközi és hazai vallástudományi, teológiai intézmény oktatójával, a különféle szakterületek specialistáival.