Szolgálat
Teendőink a mai magyar helyzetben 

A helyzet

A vallási-világnézeti közösségek száma folyamatosan növekszik, és a meglevők többsége is állandóan változik. A legtöbb lelkész, teológiai tanár, teológus, hitoktató számára túl sok időt és energiát követelne folyamatos kutatásuk, ugyanakkor nyilván senki sem szeretne alaptalan, pontatlan vagy idejétmúlt ismereteket terjeszteni. Specializált kutatásainkkal ebben a kihívásokkal teli helyzetben szeretnénk segíteni.

Amit kínálunk

Egyházi intézmények, teológiák és bibliaiskolák számára

Egyes előadások, illetve egy- vagy  több szemeszteres apologetikai és vallásismereti szemináriumok megtartása. Vallásismereti és hitvédelmi témájú szakdolgozatokhoz szakirodalommal, konzultációval és opponálással szolgálunk.

Gyülekezeti, ifjúsági táborok, lelkészkonferenciák számára

Előadások különféle kurrens vallási és világnézeti témákról. Esti gyorstalpaló kurzusok budapestiek számára. 

Könyvkiadók számára

Külföldi kiadványok magyar fordításának szaklektorálása a sajátos vallási szóhasználat és az idézetek autentikusságának megőrzése, illetve az esetleges tárgyi tévedések, idejétmúlt megfigyelések, alaptalan információk kiszűrése érdekében.

Újságírók részére

Vallási-világnézeti témában a megbízható források, címek, elérhetőségek megkeresése, tanácsok a téma megközelítéséhez.

Referenciák

Egyes előadások vagy sorozatok

  • MRE Doktorok Kollégiuma, Debreceni Református Teológiai Akadémia, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Szegedi Katolikus Hittudományi Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Protestáns Missziológiai Tanulmányi Intézet, Wesley Szövetség
  • Baptista, evangélikus, metodista, református, pünkösdi gyülekezetek, ifik, ifjúsági táborok és lelkészkonferenciák számára
  • Budapesti Tirannosz Ház, Biblia Szövetség, MEKDSZ, Szentírás Szövetség, Luther Márton Szakkollégium, Paulus Alapítvány és Timóteus Társaság programjai

Féléves vallásszemléleti kurzus

  • KRE-BTK Szabadbölcsészet Tszk.

Féléves apologetikai kurzus

  • Pápai Református Teológiai Akadémia, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Golgota Teológiai Főiskola

Rövid apologetika kurzus

  • Üdvhadsereg Tisztképző Iskola, Fiatalok Küldetéssel, Pápai Református Teológiai Akadémia, Evangélikus Lelkészakadémia

Szakdolgozatokhoz konzultáció

  • Baptista Teológiai Akadémia, Evangélikus Hittudományi Egyetem, KRE Hittudományi Kar, Pünkösdi Teológiai Főiskola, ELTE BTK és ÁJK hallgatói számára

Szakdolgozatok opponálása

  • Baptista Teológiai Akadémia, Pünkösdi Teológiai Főiskola

Kiadványok lektorálása

Evangéliumi Kiadó, Harmat Kiadó