Vallástörténeti kronológia

© dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2015.03.01.) PDF

Az emberi vallás története, jelentős vallások, alapítók, irányzatok és szentírások

 

Közel-Kelet

Európa/Nyugat

India, Tibet

Kína, Japán

I.e. 220.000-

Heidelbergi és neandervölgyi emberek temetkezési szokásai

38.000

 

Aurignac-i kultúra (első ismert szobrok)

 

 

33.000-

Cromagnoniak (Homo Sapiens) temetkezési szokásai

10.000

Neolit forradalom, népességnövekedés, első városállamok

Göbekli-Tepe (első ismert vallási központ)

5.500-4500

Sumer civilizáció kezdetei

Proto-indoeurópaiak (áldozat)

 

33. sz.

 

 

Indus-völgyi civilizáció kezdetei

 

32. sz

Egyiptomi civilizáció kezdetei

 

 

 

20-16. sz.

Ábrahám, JÚDAIZMUS kezdetei

 

 

 

15. sz.

Mózes, Tóra

 

árja invázió, HINDUIZ­MUS kezdetei, Védák

 

10. sz

Dávid király, Zsoltárok

 

Bráhmanák

 

8. sz.

júdeai és izraeli prófétai irodalom kezdetei

 

Upanisad irodalom kezdetei

 

7-6. sz

Zarathustra: ZOROASZTRIZMUS

Herakleitosz
Püthagorasz

Mahávíra: DZSAINIZ­MUS

Gautáma:
BUDD­HIZMUS

Lao Ce: TAOIZMUS

Kung Fu Ce: KONFUCIANIZMUS, Su Csing

Japán: a SINTÓ kezdetei

5-4.

Malakiás (utolsó zsidó próféta)

Szókratész, Platón, Arisztotelész

védikus kor vége

puránikus irodalom kezdetei; Vjá­sza: Mahá­bhára­ta, Bhaga­vad Gíta

Csuang Ce, Tao Te Csing

3. sz.

 

 

Patandzsáli: Jóga Szútra

 

1. sz.

farizeusok,
szadduceu­sok, esszénusok

Seneca

 

 

I. sz. 1. sz.

Jézus, apostolok: KERESZTÉNYSÉG, Újszövetség

Philón; a Talmud és a rabbinikus zsidóság kezdetei

 

Tipitaka (páli kánon), mahájána kezdetek

Kína: a buddhizmus megjelenése

3. sz.

Máni: MANICHEIZ­MUS

Plótinosz: neoplatoniz­mus

 

 

4. sz.

 

a kereszténység  elfogadott (313), majd állam­vallás (380)

I. egyetemes zsinat: Nikaia (325)

szerzetesség kezdetei

Puránikus irodalom vége

 

5. sz.

a Talmud lezárása

Augustinus

saktizmus, TANTRA kezdetei

Brahma/Vedánta Szútra

Kína: a buddhizmus terjedése

Japán: a buddhizmus megjelenése

6. sz.

 

görög filozófiai iskolák bezárása

 

Bódhidharma: csan és Csi-Ji: tien-tai

7. sz.

Mohamed: ISZLÁM, Korán

arab/iszlám hódítás kezdetei

 

 

 

8. sz.

szunnita-síita szakadás; szúfi misztika kezdetei

utolsó egyetemes zsinat (787)

Tibet: a buddhizmus megjelenése

Sankara: advaita vedánta

Kúkai: singon és Szaicsó: tendai

11. sz.

szeldzsuk hódítás, első keresztes hadjárat (1096)

Katolikus-ortodox szakadás kezdete (1054)

Ramanudzsa: visistadvaita vedánta

 

12-13. sz.

 

kathárok

valdensek, ferencesek

skolasztika (Aquinoi Tamás)

Madhva: dvaita vedánta

Eiszai: zen, Sinran: dzsódo-sinsú (Amida)

15. sz.

 

John Wycliffe: lollardok; Jan Hus: husziták

Congkapa (első dalai láma)

 

16. sz

 

Luther, Zwingli, Kálvin: protestánsok (1529)

anabaptis­ták

unitáriusok

Kabir és Nának: SZIKH vallás,
Ádi Granth

Csaitanya: krisnaita bhakti

 

17. sz.

 

brit baptisták

George Fox:
kvékerek

 

 

18. sz.

haszidizmus

morva és német pietisták

John Wesley: metodisták

 

 

19. sz.

Irán: bábí mozgalom

Bahá’u’lláh, bahá’í vallás,
Qitab-i-Aqdasz

 

Joseph Smith Jr.: mormonok

William Miller, Ellen G. White: adventisták

C.T. Russell, J.F. Rutherford: Jehova tanúi

Mary Baker Eddy: Keresztény Tudomány

Helena Blavatsky: teozófia

India: reform irányzatok, szö­vetségek

Pakisztán: Mirza Ghulam Ahmad, ahmadíjja

Kína: tajping felkelés

20. sz.

Törökország:
a kalifátus vége (1924)

Izrael állam (1948)

Rudolf Steiner: antropozófia

pünkösdi és karizmatikus  mozgalom

ökumenikus mozgalom, evangéliumi aliansz

posztmodernizmus, New Age, neo-pogányság és keleti vallások nyugati terjedése

India: kereszténység terjedése (dalit misszió)

Japán: a császár lemond istenségéről (1946)

Kína, Korea: keresztény­ség terjedése

Ajánlott cikkek​

Vallási fogyasztóvédelem keresőknek

Ma Magyarországon a közismert nagy egyházak mellett több mint 300 többé-kevésbé ismert vallási közösség működik. Vallásszociológusok szerint ez utóbbi csoporthoz a lakosságnak talán 1-2%-a kötődik valamilyen módon. E vallási-világnézeti közösségekről, mozgalmakról, egyesületekről vagy szervezetekről az átlagember szinte semmit sem tud. Nem is nagyon törődik velük egészen addig, amíg valamelyik közösség, szervezet, egyház, mester könyve vagy programja fel nem kelti a személyes érdeklődését.

Gyilkos szekták a 20. században

A média az elmúlt évtizedekben sajnos többször is hírt adott olyan vallási közös­ségekről és álvallásos cso­portokról, amelyek olyan mértékben váltak szélsősé­ges­sé, hogy vezetőik és/vagy tagjaik öngyilkosságot vagy gyilkosságot követtek el. Listánk csak a legjelentősebb eseteket és sorozatokat sorolja fel időrendi sor­rendben, a jelenség kommentálása nélkül.

Nemsokára!

Kedves Olvasónk!
Köszönjük az érdeklődést, és kérjük a türelmet. Rajtunk kívül álló okokból nem tudunk annyit dolgozni az oldalon, amennyit szeretnénk, de igyekszünk. Türelmét, fohászait, támogatását köszönve: András és Ádám, a Kutatóközpont munkatársai