Izmusok

a filozófiában

Isten és a világ

Összehasonlító táblázatok

Naturalizmus, szupernaturalizmus

Teizmus, deizmus, ateizmus

Panteizmus, panenteizmus

Monoteizmus, politeizmus, henoteizmus

Ember és világ, ember és sors

Nihilizmus

Egzisztencializmus

A valóság és megismerése

Agnoszticizmus – Nem tudom, mi az igazság

Gnoszticizmus – Csak a kiválasztottak tudják

Szkepticizmus – Senki sem tudhatja

Relativizmus – Nincs abszolút igazság 

Szinkretizmus – Az igazság a közös lényeg

Világnézetek megítélése

Racionalizmus – Igaz, ha ésszerű

Empirizmus – Igaz, ha megtapasztalható

Pragmatizmus – Igaz, ha működik

Fideizmus – Igaz, ha hiszünk benne

Evidencializmus – Igaz, ha bizonyítható

Szubjektivizmus – Igaz, legalábbis számomra